สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จัดโครงการส่งของปันสุขแก่ชุมชนรอบศูนย์  

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จัดโครงการส่งของปันสุขแก่ชุมชนรอบศูนย์  


   ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งของปันสุขแก่ชุมชนรอบศูนย์  เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19


    คณะสงฆ์ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการส่งของปันสุขแก่ชุมชนรอบศูนย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน ถึงแม้ว่าสิ่งของอาจจะไม่ได้มากมาย แต่เป็นคุณค่าทางจิตใจ  ทำให้ชาวบ้านเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก พร้อมกับมีรอยยิ้มที่สดใส นอกจากนี้ก่อนที่จะได้รับข้าวสารอาหารแห้ง พระอาจารย์ได้ให้ศีล และให้ธรรมะอันทรงคุณค่ะ เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต


     ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับมอบข้าวสารอาหารในครั้งนี้ ต่างซาบซึ้งและปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่แม้ในยามที่ประสบภัย คณะสงฆ์ก็ยังมีความห่วงใย ส่งความช่วยเหลือมาให้อย่างต่อเนื่อง โดยข้าวสารอาหารแห้งถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี