สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาทุ่มชีวิต ปิดเจดีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

                          

          

     

 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดสัมมนาทุ่มชีวิต ปิดเจดีย์ ในงานประกอบไปด้วยการเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการสร้างวัด การก่อตั้งและสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ และเปิดโอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ การสัมมนาครั้งนี้ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

 

   

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล