สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมธรรมสัญจรครั้งที่ 5 ณ วัดชลธาราวาส

กิจกรรมธรรมสัญจรครั้งที่ 5 ณ วัดชลธาราวาส


630909_55.jpg

      ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมเยาวชนรักวัด เยาวชน                  วัดร่อน ธรรมสัญจรครั้งที่ 5 ณ วัดชลธาราวาส


630909_53.jpg

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมเยาวชนรักวัด เยาวชนวัดร่อน ธรรมสัญจรครั้งที่ 5 ณ วัดชลธาราวาส  ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระครูสุทธิชลธาร เจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวัดในครั้งนี้ โดยน้อง ๆ จะมีการแบ่งรับบุญทำความสะอาดวัดทุกวัน จากการฝึกอบรมของพระครูสุทธิชลธาร เจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี้มีเยาวชนได้มาเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์


630909_54.jpg

     และในครั้งนี้น้อง ๆ ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร จุดเทียนรวมใจ และนั่งสมาธิ ก่อนที่จะได้รับบุญทำความสะอาดร่วมกันอย่างมีความสุขบุญบันเทิง ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด ได้ช่วยกันดูแลรักษาวัดในชุมชน และยังเป็นการฝึก เรื่องวินัย เคารพ อดทน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และความเสียสละ