สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีจุดประทีปโคมธรรม น้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พิธีจุดประทีปโคมธรรม น้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


631013_07.jpg

          คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีจุดประทีปโคมธรรม เพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร


631013_06.jpg

        เมื่อช่วงค่ำวานนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี ได้จัดกิจกรรมงานบุญ พิธีจุดประทีปโคมธรรม เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  เนื่องในวาระ 136 ปี พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี  (สด จันทสโร) สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูปลัดทวี  พฺรหฺมเทโว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมทั้งจุดไฟฤกษ์   ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจ เพื่อกลั่นกายใจ ให้ใส ให้บริสุทธิ์  ตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ไว้กลางกาย เพื่อความบริสุทธ์ของใจ ต่อจากนั้นท่านประธานเอก คือ  กัลยาณมิตรรสสวรรณ   พัฒนพิฑูรย์  จุดประทีปโคมเอก ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติในบุญใหญ่ครั้งนี้ จากนั้นคณะประธานได้น้อมจุดโคมประทีป และตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันจุดประทีป ได้เปล่งประกายสว่างไสวทั่วบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อน้อมถวายบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งได้สวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคล เป็นความบริสุทธิ์ของใจ และทุกท่านได้รวมใจในการสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี น้อมนำท่านไว้ ณ ศูนย์กลางกายให้ใจเกิดความบริสุทธิ์ และท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะผู้มีบุญอธิษฐานจิตเพื่อให้ติดเป็นผังสำเร็จ 


631013_05.jpg

      นอกจากนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้มีบุญเดินเวียนประทักษิณ 3 รอบ ด้วยใจที่บริสุทธิ์ และเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากทุกๆ ท่านในการสร้างบุญใหญ่เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมารในค่ำคืนนี้
 

631013_04.jpg