สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 


631013_13.jpg

    วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก  


631013_15.jpg

     สำหรับพิธีบูชาข้าวพระในครั้งนี้จัดขึ้นในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น คณะพระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยผ่าน ผ่านสัญญาณช่องจีบีเอ็น และทางวัดยังได้ถ่ายทอดสดออนไลน์  ผ่านช่องทาง Facebook Live และ Youtube  ของวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญไปพร้อม ๆ กัน จากนั้นพระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เป็นประธานสงฆ์  นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดมนต์บทรัตนสูตร ก่อนที่พระครูสังฆรักษ์สาทร ปุญฺเญสิโก จะนำอาราธนาศีล5 และนำปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชา ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส เมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคี  เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยความสงบ เสงี่ยมและสง่างาม ท่ามกลางพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี  โดยกัลยาณมิตร ศิริรัตน์  กล่อมรอด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , พิธีกล่าวคำถวายซ่อมแซมกุฏิที่พักสงฆ์ โดยกัลยาณมิตรวิไลพร มาแผ้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา โดยกัลยาณมิตรนภาพร กิตติบุตร และกัลยาณมิตรอำคา สระทองเทียน เป็นประธานนำกล่าวถวาย,พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยกัลยาณมิตรบุญครอง และกัลยาณมิตรเบญจา ปัญญาคม เป็นประธานนำกล่าวถวาย, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรประยงค์ นามโสม เป็นประธานนำกล่าวถวาย


631013_14.jpg

    ต่อมาจึงเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กองบุญต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์  และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรศิริรัตน์ กล่อมรอด  ได้ถวายปัจจัยปิดกองบุญกฐินสร้างทุกสิ่งประจำปี 2563 เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก   ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก  และได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์   พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ 
 

631013_12.jpg