สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


631013_19.jpg

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้ว


631013_18.jpg

         สำหรับพิธีกรรมภายในงานเด็กชายฟิลลิป เปเตอร์และครอบครัว พร้อมด้วยกัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี เป็นตัวแทนหมู่คณะกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระอันศักดิ์พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ กัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ ตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรม ได้กล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, กัลยาณมิตรอัญชลี อุบลรัศมี, กัลยาณมิตรวรรณิภา แซ่สื่อ ได้นำกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้ว ส่วนกัลยาณมิตรปาริมา ธรรมปริพัตรา ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ต่อมาจึงเป็นจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย และพิธีถวายพานเครื่องสักการะ ครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยมีกัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ ถวายพานธูปเทียนแพ, กัลยาณมิตรจำเนียร เฮ่งซุ้น และกัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี ถวายพานพุ่ม  พร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร


631013_17.jpg

         ซึ่งพิธีกรรมงานบุญได้เสร็จสิ้นลงอย่างมีความสุข สาธุชนทางบ้านที่รับชมการถ่ายทอดสด และสาธุชนที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมที่วัดจัดขึ้น ต่างปลาบปลื้มปีติยินดีในกิจกรรมงานบุญทุกๆ บุญ ที่ทางวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
 

631013_16.jpg