สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีทอดกฐิน


631013_22.jpg

วัดพระธรรมกายโอ๊คเเลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 

          โดยภาคเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่กัลยาณมิตรนิภาวรรณ อินทรศรี จะได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล และกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรชิดชนก เจริญสุข,กัลยาณมิตรราวรรณ คงวัฒนะ นำกล่าวคำถวาย, กัลยาณมิตรธีราพร  โนนทิง , กัลยาณมิตรรุ่งชุรี  มาโดน  นำกล่าวถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์,กัลยาณมิตรน้ำฝน  เจสซัฟ  ,กัลยาณมิตรยุทธนา  สังข์เฉย นำกล่าวถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์  ส่วนกัลยาณมิตรบัวหลวง คชศิลา และกัลยาณมิตรเกศรินทร์ มิ่งขวัญ นำกล่าวถวายห้องประดิษฐานมยุรนาวากาศ หลังจากนั้นคณะประธานและสาธุชนได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 


631013_20.jpg

          ส่วนภาคบ่ายคณะประธานกฐินได้ตั้งริ้วขบวนและอัญเชิญผ้าไตรกฐินลงจากยอดมณฑปหน้าโบสถ์ สำหรับคณะประธานกฐินอภิบรมมหาเศรษฐีวัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ทั้ง 2 คณะได้แก่ กัลยาณมิตรชาย เล้ง, กัลยาณมิตรฮัว ลี  พร้อมครอบครัว และ กัลยาณมิตรณรงค์ กัลยาณมิตรนิภาวรรณ  อินทรศรี และครอบครัวสุคนธ์พานิช ได้นำขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินพร้อมด้วยคณะประธานกองกฐิน 20 คณะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐิน โดยกัลยาณมิตรณรงค์ อินทรศรี ได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลยาณมิตรฮัว ลี, กัลยาณมิตรวันวิสา  ค้ำชู และกัลยาณมิตรชาย เล้ง  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน จากนั้นประธานกฐินทั้ง 2 คณะได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ 


631013_21.jpg

             นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ,พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐิน และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีมุทิตาพระใบฏีกาวันชัย ปิยธมฺโม เนื่องในวาระ 10 พรรษา หลังจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ผ่านการถ่ายทอดสดช่อง GBN