สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวาระครบ 136 ปีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวาระครบ 136 ปีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร


631013_33.jpg

       คณะผู้มีบุญได้เดินทางมาสั่งสมบุญ ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดรูปกายเนื้อครบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


631013_32.jpg

        โดยในภาคบ่ายของวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้มีคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญจากทั่วประเทศ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญสำคัญ ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ 4/2563 เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดรูปกายเนื้อครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยขบวนของคณะผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยปลาบปลื้มปีติในการสร้างมหาทานบารมีของทุกท่าน เพื่อมาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ตามด้วยคณะประธานผ้าไตรก็ได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี อย่างสงบ เสงี่ยมสง่างาม ก่อนที่ทุกท่านจะได้รวมใจปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายใจ ให้ใสบริสุทธิ์ ตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่ ไว้ ณ ศูนย์กลางกาย ในการเชื่อมสายบุญกับท่าน และเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวโรกาสวาระวันคล้ายวันเกิดรูปกายเนื้อครบรอบ 136 ปี 


631013_31.jpg

       หลังจากนั้นกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร  และด๊อกเตอร์เพ็ญจันทร์  ล้อจักชัย ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ,กัลยาณมิตรพรสรร  กำลังเอก และกัลยาณมิตรวรรณนรี  ไตรเนตร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พรอมกันนี้คณะประธาน จำนวน 8 คณะ ก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์


631013_30.jpg

        โดยทุกท่านในวันนี้ต่างทุ่มเทในการสร้างบารมี เพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร เป็นบุญใหญ่ ที่ตั้งใจทำวันนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุด ที่เนื่องด้วยพระผู้ปราบมาร เป็นวันคล้ายวันเกิดรูปกายเนื้อเป็นวันที่สว่างที่สุด ทำให้คณะผู้มีบุญ ศิษยานุศิษย์ต่างทุ่มเทตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ในวันนี้เป็นจำนวนมากและยังความปลาบปลื้มปีติให้แก่คณะกัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน