สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


631013_35.jpg

วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


631013_36.jpg

       สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทรัตนสูตร,สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   และบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายประทีปแก้วเป็นพุทธบูชา โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรภัทรา พาทริคะละคิส ,พิธีถวายดอกไม้มงคลเป็นพุทธบูชา ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรอัฏฐพร เรืองธัมมกิจ พร้อมกันนี้พิธีกรก็ได้เชิญอุบาสิกาเป็นตัวแทนเจ้าภาพจุดประทีปบนแท่นบูชาข้าวพระและอัญเชิญพานดอกไม้วางบนแท่นบูชาตามลำดับ จากนั้นเป็นพิธีถวายผลไม้บูชาข้าวพระ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรธนกฤช ชาญปรีชากุล ,พิธีถวายกองบุญสร้างองค์พระประธาน ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรเอกลักษณ์ โง้วศิริ-กัลยาณมิตรอุมาพร จิตร์แสวง


631013_34.jpg

        พิธีถวายกองบุญเพื่อสร้างห้องมยุรนาวากาศ  โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรจิราวดี ศรีสุวรรณ ,พิธีถวายคิลานเภสัช ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรบุศยมาลย์ ทองสุข ,พิธีถวายเสนาสนะกุฏิวิหาร ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุขและครอบครัว ,พิธีถวายกองบุญยานพาหนะ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรคำพั่ว-กัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี ,พิธีถวายผ้าไตรจีวร ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรนฤมล ฤาชา ,พิธีถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรธนกาญจน์ ชาญปรีชากุล,พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ ประธานกองกฐินสามัคคี ปี 2563 โดยประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรนันธนา บุญเถลิงศักดิ์ พร้อมกันนี้อุบาสิกาผู้แทนคณะเจ้าภาพแต่ละคณะก็ได้น้อมนำพานกองบุญและเครื่องไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ โดยการรับชมถ่ายทอดสดจากสัญญาณช่อง GBN 
 

631013_37.jpg