สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน


631016_05.png

ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2563

 

631016_07.png

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีพระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน เป็นประธานสงฆ์ และมีกัลยาณมิตรชุติมา นุตพันธ์ เป็นประธานทอดกฐิน พร้อมด้วยประธานรอง คือ กัลยาณมิตรนิตตยา จรุงจิตต์ ,กัลยาณมิตรพรภัทรา พันธเสน, กัลยาณมิตรกมลรัตน์ ใต้ธงชัย , กัลยาณมิตรสนิท ขอพร , กัลยาณมิตรอุบล กัลยาณมิตรรัตติยา เสาธง และกัลยาณมิตรปราณี กัลยาณมิตรจุไรรัตน์ สังข์วงษ์ พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้มาร่วมบุญในพิธีทอดกฐิน และได้มอบโอวาทอันทรงคุณค่าให้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ปลื้มปีติโดยทั่วหน้าด้วย


631016_06.png

            ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน เป็นสถานที่ในการรองรับงานอบรมพระภิกษุ – สามเณร อบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี เป็นบุญสถานในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง อันนำไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรม เพื่อทำให้สันติสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตลอดไป


631016_08.png