สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนผู้ยากไร้ สู้ภัยโควิด19

ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนผู้ยากไร้ สู้ภัยโควิด19


631016_16.jpg

         ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ  โรงเรียนโคกและโรงเรียนวัดไก่ 


631016_15.jpg

        ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ให้กับนักเรียนที่ครอบครัวฐานะไม่ดี และได้รับความเดือดร้อนลำบากในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ณ โรงเรียนโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จำนวน 5 ราย และโรงเรียนวัดไก่ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์สร้างสุขในสถานศึกษาฯ โดยทางโรงเรียนนำนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประจำสม่ำเสมอทุกสัปดาห์   อีกทั้งได้มอบข้าวสารสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนอีกโรงเรียนละ 30 ถุง รวม150 กิโลกรัม


631016_14.jpg

      ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร และพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  นอกจากนี้คุณอธิราช-คุณพรภัทรา พันธเสน ก็ได้ร่วมมอบข้าวสารสมทบมาในครั้งนี้