สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


631130_02.jpg

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายผ้าไตรจีวรเพื่องานบรรพชาและอุปสมบท


631130_01.jpg

        สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อคณะภิกษุสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้ว ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมพิธีกรรมออนไลน์อยู่ทางบ้าน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรธวัลรัตน์ โอเว่น เป็นประธานบุญพิธี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทรัพย์อนันต์ เพื่อสร้างห้องประดิษฐานมยุรนาวากาศ โดยมีกัลยาณมิตรฐิติรัตน์ คำหล้า – กัลยาณมิตรซิดนีย์  โฮลแลนด์เดอร์ เป็นประธานบุญพิธี ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเพื่องานบรรพชา-อุปสมบท โดยมีกัลยาณมิตรชุติปภา ฤทธิ์เต็ม เป็นประธานบุญพิธี พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจมาร่วมถวาย ด้วยความเบิกบานใจ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันสร้างต่อไป พร้อมทั้งโอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมี