สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบุพเปตพลี  

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบุพเปตพลี  


631130_05.jpg

     วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และพิธีบุพเปตพลี  โดยมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมงานบุญออนไลน์ แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19


631130_04.jpg

       สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดรัตนสูตร พร้อมทั้งบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และประกอบพิธีบุพเปตพลี   เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนคณะเจ้าภาพในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พระธรรม  จุดเทียนธูปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และจุดเทียนต่อหน้ารูปผู้วายชนม์ จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และอาราธนาธรรม  ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยาม พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานก็ได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ โดยมีประธานบุญพิธี 3 คณะ คือ คณะที่ 1ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์   คณะที่ 2  กัลยาณมิตรรัฐ กัลยาณมิตรพเยาว์  เนตรไทย  และคณะที่ 3  กัลยาณมิตรสุภาวดี กัลยาณมิตรทอม  เดวิส ส่วนพิธีกล่าวคำถวายมตกภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีประธานบุญพิธี 2 คณะ ประกอบด้วยคณะที่ 1  กัลยาณมิตรรัตนา  สุขยิ้มน้อย,กัลยาณมิตรนิธิพร แม๊กฮาร์ท และครอบครัว   คณะที่ 2 กัลยาณมิตรสมรัฐ เจียรวัฒกะ ก่อนที่ผู้แทนคณะประธานจะได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่พระมหาประภาส ปภาโส ท่านประธานสงฆ์  ซึ่งในโอกาสนี้ท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทในการสร้างบารมีและแจ้งข่าวงานบุญ 


631130_03.jpg

    ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายได้รับฟังธรรมจากพระมหาวิโรจน์  ญาณวิโรจโน เปรียญธรรม 9 ประโยค   ซึ่งท่านได้แสดงธรรมเทศนาออนไลน์ ให้คณะกัลยาณมิตรซีแอตเติลได้รับฟังและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างบารมี