สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์


631130_06.jpg

 วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์


631130_07.jpg

         ภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานนำกล่าวคือ  กัลยาณมิตรณัฐพล ว่องไวพาณิชย์ ,พิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรพชรวรรณ ฟานยานส์ ,พิธีถวายกองบุญทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างสะพาน ประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรจิดาภา มังคละภิญโญ , พิธีถวายกองบุญเพื่อสร้างห้องประดิษฐานมยุรนาวากาศ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรน้ำทิพย์ มั่งมี   ,พิธีถวายผ้าไตรจีวร ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรจันทร์ทะนี ดวงประทีป พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพแต่ละคณะก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์  จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยปิดกองกฐิน โดยในครั้งนี้ประธานกฐินปีนี้ คือ กัลยาณมิตรเอกลักษณ์ โง้วศิริ และ กัลยาณมิตรอุมาพร จิตร์แสวง ได้นำปัจจัยสกุลเงินแบงค์ดอลลาร์สหรัฐมาถวายด้วยตนเองเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ตนได้กระทำ และยังเป็นการสร้างกระแสตื่นตัวให้เกิดความเบิกบานในบุญแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


631130_08.jpg

          ส่วนภาคบ่ายพระครูภาวนาวิเทศ ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเครื่องไทยธรรมโดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์- กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์  พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีฯ ก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้รับฟังธรรมภาคบ่ายโดยพระมหาภัทรพล ธัมมภัทโท