สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


631130_10.jpg

         วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านทางออนไลน์ 

 
631130_11.jpg

         สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธาน คือ กัลยาณมิตรทิพย์วรรณ เข็มบุญเลิศ- กัลยาณมิตรนฤมล ตานินทร์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


631130_09.jpg

      ส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้ว ก็ได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลใด้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประธาน คือ กัลยาณมิตรพิมพ์หทัย  ไตลังคะ ในการนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ศิเวษฐ์  จารุธมฺโม  ในหัวข้อเรื่อง”ข้อคิดและประวัติการสร้างบารมี”