สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกิ่วลม  จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุโบสถ  

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกิ่วลม  จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุโบสถ  


631130_24.jpg

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกิ่วลม  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุโบสถ  


631130_25.jpg

         ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกิ่วลม  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุโบสถ  โดยคณะประธานผ้าป่าในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณวารินทร์  ลีลานุวัฒน์ - คุณอำพรรณ  ลิ้มวิบูรณ์พันธุ์, คุณจันทนา ตรีรัตน์ตระกูล  และด๊อกเตอร์สมชาย  เลิศฤทธิ์เดชา พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญ ได้อัญเชิญผ้าไตร  เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลาบปลื้มปีติ 


631130_23.jpg

      จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า   โดยคณะประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์   เพื่อสร้างอุโบสถ  ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  เพื่อเป็นบุญ เป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส และได้ถวายปัจจัยไทยธรรม  และรับพรจากคณะสงฆ์   นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาและขนมให้แก่ เด็กๆนักเรียนด้วย


631130_22.jpg

     สำหรับวัดกิ่วลมได้จัดปฏิบัติธรรมทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง เป็นพุทธสถานแห่งการสร้างคนดีมีศีลธรรม เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวยอดดอย ตลอดถึงสาธุชนทั่วไป และเป็นศูนย์กลางแห่งการแผ่ขยายสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ชาวโลก บนขุนเขายอดดอย
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล