สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประกาศ เรื่อง ให้สาธุชนร่วมกิจกรรมธรรมยาตราออนไลน์ผ่าน Zoom

ประกาศ เรื่อง ให้สาธุชนร่วมกิจกรรมธรรมยาตราออนไลน์ผ่าน Zoom

 

640111_01.jpg

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้ออกประกาศเรื่อง ให้สาธุชนร่วมกิจกรรมธรรมยาตราออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

           เมื่อวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2564 สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้ออกประกาศเรื่อง ให้สาธุชนร่วมกิจกรรมธรรมยาตราออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ตามประกาศคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงปรับกิจกรรมธรรมยาตราปีที่ 9 เป็นแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอให้สาธุชนร่วมพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในวันที่ 6,13,17,21,24,28 และ 31 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยขอความร่วมมืองดมาร่วมกิจกรรมที่วัด

           สำหรับกำหนดการณ์พิธีจุดประทีปออนไลน์ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ฝั่งทิศตะวันตก ในวันพุธที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2564 มีกำหนดการ ดังนี้

17.00 น. พระธรรมทายาทเข้าประจำพื้นที่ ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น

17.30 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี จากนั้นถ่ายภาพประวัติศาสตร์ และนั่งสมาธิร่วมกัน

18.10 น. เป็นพิธีจุดประทีป ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็จะได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาท เทศน์ถึงความสำคัญของสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร