สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญออนไลน์ ต้อนรับศักราชใหม่ 2564

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญออนไลน์ ต้อนรับศักราชใหม่ 2564


640111_07.jpg

              วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญออนไลน์ ต้อนรับศักราชใหม่ 2564 “อยู่บ้านหยุดโรค เปิด GBN หยุดใจ เพื่อชนะภัยโควิด-19”   

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ที่ผ่าน วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญออนไลน์ ต้อนรับศักราชใหม่ 2564 “อยู่บ้านหยุดโรค เปิด GBN หยุดใจ เพื่อชนะภัยโควิด-19”  สำหรับพิธีกรรมในวันนี้เริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  เพื่อให้ใจมีความผ่องใส โดยกายภายนอกต้องเผชิญและต่อสู้กับเชื้อโรคร้าย แต่จิตใจของเราต้องต่อสู้กับกระแสกิเลสภายใน คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำให้ใจเกิดความหม่นหมองไม่ผ่องใส ดังนั้น ก่อนประกอบพิธีกรรมงานบุญสำคัญจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามหลักวิชชา  เพื่อให้ใจผ่อนคลายจากอารมณ์ต่างๆ แล้วปรับใจให้มีความผ่องใส เพื่อให้เหมาะสมในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น  ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานคาวเลิศรส และผลไม้ที่มีการจัดเรียงอย่างวิจิตรตระการตา ซึ่งนับว่าเป็นการถวายทานอันเลิศด้วยความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นตัวแทนคณะเจ้าภาพในวันนี้ ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ


640111_06.jpg

          ส่วนช่วงบ่ายเป็นการจัดสัมมนาพิเศษออนไลน์ โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข ได้พูดถึงความสำคัญของกายมนุษย์ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในเพื่อสร้างบารมี รวมถึงสถานการณ์โลกที่กำลังเกิดความทุกข์ยาก และเหตุเภทภัยต่างๆ  อันเนื่องมาจากมนุษย์มีความตกต่ำทางศีลธรรม พร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในยามยาก และเปิดวิดีโอทบทวนงานบุญพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายในปีที่ผ่านมา  ก่อนที่จะเชื่อมโยงถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างระบบซูม 

            จากนั้นพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ได้พูดถึงความอัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมผู้คนทั่วโลกผ่านระบบซูม โดยนำดวงใจและสายตาของผู้คนทั่วโลกมองมาที่พระมหาธรรมเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมา แม้ขณะนี้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย รอบที่ 2 ส่งผลให้วัดพระธรรมกายต้องงดการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ ส่งผลให้เหล่ากัลยาณมิตรทั่วประเทศทั่วโลกไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรม และไม่สามารถรวมตัวกันได้ แต่ทุกท่านสามารถรวมใจกันได้ แม้วิกฤตก็มีโอกาส แม้เจออุปสรรคเราก็ไม่หยุดสร้างบารมี จึงได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมใจผ่านระบบซูมเป็นวัดแรกของโลก ซึ่งนับว่าเป็นการเติมบุญทางออนไลน์ในมิติใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราออนไลน์ผ่านระบบซูมที่กำลังจะจัดขึ้นครั้งที่ 1 วันพุธที่ 6 มกราคม , ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มกราคม , ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม , ครั้งที่ 4 วันพฤหัสที่ 21 มกราคม , ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม , ครั้งที่ 6 วันพฤหัสที่ 28 มกราคม และครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2564 นอกจากนี้พระธรรมยาตราจะจะเดินธรรมยาตรา 3 วัน ได้แก่วันที่ 9 ,16 และวันที่ 23 มกราคม พร้อมทั้งจะมีพิธีชิตังเมฉลองสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงในวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564