สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณร ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

   

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายชิคาโก ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ภาคฤดูร้อนขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ โดยมีสาธุชนในนครชิคาโก รัฐอิลลินนอยส์ รัฐวิสคอนชิน และรัฐใกล้เคียงมาร่วมงานภาคเช้ามีพิธีเวียนประทักษิณ พิธีวันทานพระประธาน พิธีขอขมา พิธีถวายผ้าไตร พิธีขอบรรพชา และพิธีถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายมีพิธีถวายบาตรและปัจจัยไทยธรรม