สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีบุพเปตพลี

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีบุพเปตพลี


640216_24.jpg

        ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้


640216_25.jpg

         เมื่อวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 3  ที่ผ่านมา ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระ  ด้วยการจัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม และสวดพระพุทธมนตร์บทธรรมนิยาม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วย


640216_23.jpg

      สำหรับวันธรรมสวนะ หมายถึง วันที่ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนา เรียกกันในปัจจุบันว่า วันพระ หรือ วันอุโบสถ ซึ่งวันพระ เป็นวันหลักแห่งการทำความดี โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ชาวพุทธมีโอกาสทำความดีต่าง ๆ ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ให้ทาน เพื่อทำใจให้สงบ สั่งสมบุญ สร้างบารมี ชักชวนคนทุกให้ละชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส ขยายเครือข่ายคนดีไปทั่วโลก พร้อมทั้งได้อุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะ ซึ่งการมาทำบุญในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู ระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณ   และยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล