สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบุพเปตพลี


640222_27.jpg

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านระบบออนไลน์ 

          ภายในงานพระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก  ได้นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด บริสุทธิ์  รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จประกอบพิธีกล่าวคำถวายมตกภัตตาหารเป็นสังฆทาน และเป็นพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นคณะพระอาจารย์ได้สวดอภิธรรม  เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ได้เป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุล แด่คณะสงฆ์ 


640222_26.jpg

         และในโอกาสนี้พระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ได้เมตตาเล่าธรรมะเกี่ยวกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญออนไลน์ของทางวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ทั้งบุญถวายภัตตาหารออนไลน์ บุญสวดมนต์ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็นออนไลน์ บุญปฏิบัติธรรมออนไลน์  ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่านที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดเป็นอย่างยิ่ง  ว่าถึงแม้จะไม่ได้มาร่วมงานบุญที่วัด ก็ยังได้บุญใหญ่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังจากที่บ้าน เสมือนได้มาร่วมงานบุญที่วัด