สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บริษัทบางกอกครีสมัสจัดอบรมธรรมะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                    

                    

 

     


           เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัทบางกอกครีสมัสร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดอบรมธรรมะสำหรับพนักงานที่บริษัท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน มีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรมะเรื่องพระคุณแม่ บริษัทบางกอกครีสมัสจัดปฏิบัติธรรม และตักบาตรเป็นประจำทุกเดือน