สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดบูชาข้าวพระ


640616_18.jpg

วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่าง ๆ ออนไลน์


640616_17.jpg

              ภายในงานพระครูวินัยธรปิยะ ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    พร้อมทั้งประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ โดยมีพิธีถวายประทีปแสงสว่าง โดยกัลยาณมิตรสรรพกาญจน์ สายชลพิทักษ์ – กัลยาณมิตรธนกฤช - กัลยาณมิตรนัฏกาญจน์ ชาญปรีชากุล และครอบครัว เป็นประธาน จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันจุดประทีป ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย โดยมีประธานนำกล่าว คือ  กัลยาณมิตรอัฏฐพร - คุณพ่อวีระชัย-คุณแม่นนฤมล เรืองธัมมกิจ นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ - กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ และครอบครัว พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ตั้งริ้วขบวนนำผ้าป่ามาวางหน้าแท่นคณะสงฆ์ ตามลำดับ


640616_16.jpg

          จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญมหาปฏิสังขรณ์ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ - กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ และครอบครัว   พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายกองบุญมหาปฏิสังขรณ์ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรภรณี มณีเพรช และครอบครัว ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมบูชาข้าวพระ ด้วยการร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 

640616_19.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล