สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ปทุมร่วมวัดพระธรรมกาย มอบอาหารกล่อง 4,920 ชุด ให้ รพ.สนาม เป็นสาธารณสงเคราะห์

คณะสงฆ์ปทุมร่วมวัดพระธรรมกาย มอบอาหารกล่อง 4,920 ชุด ให้ รพ.สนาม เป็นสาธารณสงเคราะห์


640621_12.jpg

      คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมวัดพระธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่รวม 4,920 ชุด แก่โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี 


640621_13.jpg

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของพระครูวิบูลวรคุณ เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดลาดสนุ่น ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วยผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกันส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่ พร้อมรับประทาน รวมจำนวน 4,920 ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เป็นสาธารณสงเคราะห์ โดยพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้กับโรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามฯ พร้อมด้วยนายอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข ปลัดอำเภอธัญบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอธัญบุรี และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ 


640621_11.jpg

      โดยในช่วงการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 นี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย ได้นำอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมรับประทานมอบช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 10-24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 จำนวน 5,600 กล่อง ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2564  จำนวน 5,600 กล่อง และวันที่ 6-20 มิถุนายน จำนวน 4,920 กล่อง รวมทั้งสิ้น 16,120 กล่องแล้ว” ในโอกาสนี้ บริษัทบาร์เทอร์สมาร์ท จำกัด ได้ร่วมสมทบมอบอุปกรณ์สำหรับโกนหนวด เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนามฯ อีกด้วย.