สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเจริญพุทธมนต์ออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      วัดพระธรรมกาย ร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ
จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


641029_23.jpg

          วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียน พระอารามหลวง ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุม ฯ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 3 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง การนี้ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ และกัลยารมิตรวัดพระธรรมกาย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่าน Zoom ด้วย 

              พิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยพิธีจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM จำนวนมาก


641029_24.jpg

641029_26.jpg

641029_27.jpg

641029_25.jpg