สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


650125_15.jpg

วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 


650125_16.jpg

     โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, และพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิ จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย  เมื่อถึงเวลาสว่าง ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยารมิตรสมดี-กัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวง เป็นประธาน ส่วนพิธีถวายมตกภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแถว สอประเสริฐ และกัลยาณมิตรอำพัน ถาวรคำ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์


650125_14.jpg

      และในโอกาสนี้พระเอกชัย กนฺตปญฺโญ  ได้เมตตาให้ข้อคิดว่า น่ายินดีที่เห็นทุกท่านได้มาสั่งสมบุญกันเป็นประจำ ด้วยเป็นผู้โชคดีมีบุญได้มาพบและทำตามคำสอนของพระพุทธศาสนา  ทุกท่านได้ผ่านเวลาในชีวิตมากว่าค่อนชีวิตแล้ว เป็นผู้ไม่ประมาท และเราก็ได้ฟังเรื่องราวการขอส่วนบุญจากญาติผู้ล่วงลับ ที่มีวิบากกรรมส่งผลให้เกิดเป็นเปรต ได้มาขอส่วนบุญกับพระอรหันต์ในพุทธกาลที่ผ่านมานี้ แม้เปรตเหล่านั้นจะได้อนุโมทนาบุญด้วยตนเองกับบุญที่พระอรหันต์         ผู้เป็นญาติ ที่ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้ ผลบุญที่ได้รับก็ยังส่งผลไม่มากนัก เปรตเหล่านั้นยังต้องหวนกลับมาขอส่วนบุญจากพระอรหันอีกหลายครั้ง ดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ เราทำบุญเอง ก็จะได้ผลบุญของเราเองเต็มที่ ถ้าเรารอคนอื่นส่งบุญให้ก็จะได้ส่วนบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


650125_13.jpg

      จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ทุกคนที่มาร่วมงาน และที่ได้รับชมกิจกรรมงานบุญ ออนไลน์ผ่านระบบซูม เป็นอย่างยิ่ง
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล