สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


650125_19.jpg

วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 


650125_18.jpg

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  และได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูน จันทะวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนท่านประธานก็ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่สาธุชนทุกท่าน จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


650125_17.jpg

     ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกัน จากนั้นประธานบุญพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, พิธีอาราธนาธรรม คณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมาติกา ส่วนสาธุชนก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยมีกัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้สาธุชนก็ได้น้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจีวร พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี