สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธรรมยาตราครั้งที่ 6 ระลึกนึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

ธรรมยาตราครั้งที่ 6 ระลึกนึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย


650126_03.jpg

       ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง  ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" (ออนไลน์) น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ได้ธรรมยาตราถึงครั้งที่ 6 แล้วค่ะ โดยครั้งนี้ได้น้อมระลึกนึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


650126_02.jpg

         ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" (ออนไลน์) น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชะนียาจารย์ ได้ธรรมยาตราขึ้นเป็นครั้งที่  6 แล้ว ภาพความงดงามได้ปรากฏเป็นทัสนานุตริยะ เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พุทธบุตรธรรมยาตราครั้งนี้ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย (จนกระทั่งมรณภาพ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ของพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ การบังเกิดขึ้นของท่านไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ทุกท่านได้ร่วมกันมาประกาศคุณของท่าน และเป็นการเชื่อมสายบุญกับท่าน สิ่งที่ทุกท่านได้ตั้งใจร่วมด้วยช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนั้นเป็นบุญใหญ่  และเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้มีบุญได้เดินทางมาร่วมต้อนรับพระธรรมยาตราในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่อยู่ทางบ้านด้วยการออนไลน์ ออนบุญ ออนซูมด้วยใจใสๆมายังพื้นที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นกระแสธารแห่งบุญที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างเต็มที่ และภาพการเดินธรรมยาตรา เป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในการประคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร และของพระพุทธศาสนา


650126_01.jpg

      โดยช่วงระหว่างธรรมยาตรา สาธุชนได้พนมมือ และกล่าวคำสาธุการตลอดเส้นทางที่พุทธบุตรธรรมยาตรา เป็นภาพบุญที่ปลื้มอยู่ในใจของทุกท่านอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สงบเสงี่ยม สง่างาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชน และเป็นการประกาศยอยกพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก