ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20 จำนวน 15 รูป
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกา

พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

 

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566


กำหนดการ

06.30 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ
08.30 น. พิธีถวายผ้าไตรและไทยธรรมแด่สามเณรผู้เข้ารับการอุปสมบท
10.30 น. พิธีถวายบาตร-ผ้าไตรโดยคณะผู้ปกครองและญาติมิตร
13.00 น. พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI ทั้ง 15 รูป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกายหรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

โทร. 090-551-9265, 081-593-8923
Line ID : @bdtdci หรือ @dcichannel

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล