ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2566

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล

สอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ โทร. 097-169-6455
 

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

กำหนดการ

9.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
9.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร
              / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงน่านั่งสมาธิ
10.30 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัพเพ พุทธา.../ พิธีกล่าวค้าถวายดังนี้
              - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน /
              - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายหนังสือธรรมะ / 
              - พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิต
10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
              / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี
11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

660518_09.jpg

660518_08.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล