ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2566

 ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก

พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2566
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566
จำนวน 224 แห่ง ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ 224 วัด ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2566 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566จำนวน 224 แห่ง ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2566 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566จำนวน 224 แห่ง ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล