ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "หยุดโลก หยุดวุ่นวาย หยุดได้ด้วยสติเรา"

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
เนื่องในอายุวัฒนมงคล 83 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

ชื่อหนังสือ : หยุดโลก หยุดวุ่นวาย หยุดได้ด้วยสติเรา

 ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "หยุดโลก หยุดวุ่นวาย หยุดได้ด้วยสติเรา"

ร่วมบุญและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องรับบริจาค 
หรือ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
 
ส่งรายละเอียดการทำบุญแอดไลน์
Line Official Account : @donateonline 
 
กองวิชาการ 02 โทร. 087-961-4294

หมายเหตุ  
1. ร่วมบุญภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2566
2. ไม่มีการจารึกชื่อท้ายเล่มหนังสือ 

 

"สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง"
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล