ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 09.30 น.

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2566

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม  เวลา 09.30 น. ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ สภาธรรมกายสากล

661213_11.jpg

กำหนดการ

09.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

09.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ

10.30 น. - พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน 
              - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 
              - พิธีกล่าวคำถวายคำอธิษฐานจิต

10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี

11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

661213_10.jpg

สอบถามผู้ ปสง.บุญที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 02-8311000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล