ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กําหนดการงานบุญ พิธีบูชาข้าวพระ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2566

กําหนดการงานบุญ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
พิธีบูชาข้าวพระ

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กําหนดการงานบุญ พิธีบูชาข้าวพระ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

พิธีภาคเช้า ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์

06.20 น. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ “รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์”
06.40 น. คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต
08.00 น. เสร็จพิธีฉลองพระใหม่


พิธีภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

08.30 น. พระอาจารย์นําสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” / ให้ศีล
09.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ / ปฏิบัติธรรม
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

 

สอบถาม 02-831-1000
http://dhammakaya.net

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล