ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปลีดกลีบดอกไม้เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยาตรา ประจำพุทธศักราช 2567

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2566

ขอเชิญรับบุญปลีดกลีบดอกไม้เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยาตรา
ประจำพุทธศักราช 2567

เริ่มรับบุญตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566​ เป็นต้นไป
เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ วิหารคด คอร์ 31 วัดพระธรรมกาย

(ช่วงวันหยุด 28-31 ธันวาคม พ.ศ. 2566​ รับบุญถึง 21.00 น.)

ปลีดกลีบดอกไม้เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยาตรา ประจำพุทธศักราช 2567

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล