ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ 

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2567

ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ 

(เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2567 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,000 รูป 
เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน 

ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  

670207_03.jpg

670207_04.jpg
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 09-3539-5500
LINE : NITTAYA.K072

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล