ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2567

วันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


กำหนดการ
ภาคเช้า
     06.40 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
     08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคสาย
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
     10.35 น. พิธีถวายรางวัล Guinness World Records
                   "สถิตินั่งสมาธิและร่วมลงชื่อเพื่อสร้างสันติภาพโลก ด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลก"
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคบ่าย
     13.15 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41
                   พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ต่างประเทศ
                   ครั้งที่ 17 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
     15.00 น. ปฏิบัติธรรม
     16.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคเย็น
     17.30 น. คณะสงฆ์ และผู้แทนสาธุชน พร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
     18.00 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ จุดไฟฤกษ์และปฏิบัติธรรม
     18.40 น. เจ้าภาพผู้มีบุญ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย, ปฏิบัติธรรม นั่งสาธิตามไฟล์เสียงนำนั่งหลวงพ่อ และกล่าวคำบูชามามฤกษ์
     18.50 น. พิธีเวียนประทักษิณ
     19.30 น. เปิดไฟล์เสียงหลวงพ่อธัมมชโย นำอธิษฐานจิตโคมมาฆประทีป, เจ้าภาพผู้มีบุญจุดประปโคมเอกพิเศษสุด
                   และโคมเอกพิเศษ, ปฏิบัติธรรม นั่งสาธิตามไฟล์เสียงนำนั่งหลวงพ่อ, พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา
     20.00 น. เสร็จพิธีจุดโคมมาฆประทีป

ภาคค่ำ
     21.00 น. พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร 6,152,001,250 จบ ณ มหารัตนวิหารคด
     22.00 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-831-1000

วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล