ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2567

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคูณยายอาจารย์ฯ
          06.20 น. พิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
          09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ :
          10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
          11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
          13.30 น. สัมมนาพิเศษโดย พระครูธรรมธร อารักษ์ ญาณารักโข
          14.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์มาถึง ศูนย์กลางพิธี ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
          15.00 น. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรนานาชาติและหน่วยงานที่ชักชวนคนมาร่วมโครงการนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกมากที่สุด
          15.30 น. ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท
          16.00 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคเย็น ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1
          16.30 น. พิธีถวายมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์
                        ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง
                        เมตตาแต่งตั้ง พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทธิจินตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
                        ให้ดารงตาแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์"
          18.00 น. เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล