ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2567

กำหนดการพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป
 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป  วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ

กำหนดการ

09.15 น.   คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
09.30 น.   ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
              - พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.15 น. ปฏิบัติธรรม / นั่งสมาธิ
10.30 น. พิธีกล่าวคำถวายดังนี้
              - กล่าวถวายปัจจัยเป็นสังฆทาน
              - กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - กล่าวถวายร่วมบุญบรรพชา
              - กล่าวถวายคำอธิษฐานจิต
10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร
              ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / เจ้าภาพถวายไทยธรรม
11.10 น. เสร็จพิธี

 

670315_03.jpg

จุดสำคัญในวันงาน
     - จุดลงทะเบียนเจ้าภาพ เสา L 26
     - จุดรับไทยธรรม  เสา L 27, H 27
     - จุดรับรับบริจาค เสา L 28, H 28
     - จุดบริการอาหารสาธุชน จุดบริการที่ 6
     - จุดฉันภัตตาหารคณะสงฆ์ เสา G24

 

เจ้าภาพแต่ละประเภท 
     - เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
     - เจ้าภาพกิมติมเสริม
     - เจ้าภาพกิตติมสุข
     - เจ้าภาพกิตติมใส

 

 670315_02.jpg

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
     โทร. 094-454-2541
     โทร. 064-469-6951

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล