ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64 

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2567

เปิดรับสมัคร โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64 

อบรมระหว่าง วันที่ 6 - 27 มิถุนายน พ.ศ.2567
 ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว วัดพระธรรมกาย 

โครงการปฎิบัติธรรมระยะยาว เส้นทางแห่งความสุข และจุดเปลี่ยนของชีวิต

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64 อบรมวันที่ 6 - 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว วัดพระธรรมกาย 

คุณสมบัติ 
     - ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 
     - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
     - รักการปฏิบัติธรรมและรักการฝึกฝนอบรมตนเอง 
     - สามารถรักษาศีลแปดได้ตลอดการอบรม

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
     โทร. 09-543-6722 พี่ดวง
     โทร. 08-4983-6843 พี่อ้น

     Line OA - @355yvpxl
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล