ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กําหนดการ วันคุ้มครองโลก

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2567

กําหนดการ วันคุ้มครองโลก
พิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กําหนดการ วันคุ้มครองโลก พิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย วันจันทร์ที่ 22 เมษายน ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคสาย
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคบ่าย
     13.30 น. คณะพระสังฆาธิการ 10,000 วัด เดินทางเข้าประจำพื้นที่ประกอบพิธี
                   ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
     13.45 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
     14.30 น. พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัดทั่วไทย
     16.00 น. เสร็จพิธี

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
     18.40 น. เจ้าหน้าที่จุดประทีป
     19.00 น. เป็นต้นไปคณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
                   ให้ครบ 6,315,808,080 จบ ณ มหารัตนวิหารคด

 

กําหนดการ วันคุ้มครองโลก พิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย วันจันทร์ที่ 22 เมษายน ณ วัดพระธรรมกาย

 

พระของขวัญวันคุ้มครองโลก พ.ศ.2567 ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด

พระของขวัญวันคุ้มครองโลก, กําหนดการ วันคุ้มครองโลก พิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย วันจันทร์ที่ 22 เมษายน ณ วัดพระธรรมกาย

ข้อมูลพื้นที่จัดงาน

 

 

ที่พักค้าง งานบุญ 22 เมษา มีดังนี้  

✅พระราชาคณะ ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด,รองจังหวัด ขึ้นไป

พักค้างที่อาคารปราบมาร 1 ชั้น 2

ผู้ดูแล พระมหาณัฐวุฒิ มโนชโย 0930010048

พระมหาสวัสดิ์ สุรินฺทชโย 0648020628


✅พระสังฆาธิการทั่วไป ระดับเจ้าคณะอำเภอ,เจ้าคณะตำบล  

⭐️พักค้างที่ห้อง SPD 5-6   

✅พระสังฆาธิการทั่วไป  ระดับเจ้าอาวาส พักค้างที่ห้อง SPD 1-2-7-8-9 

ผู้ดูแล พระมหาณัฐพล 

โทร.0826873396

ลงทะเบียนที่ทางเข้า 5

พื้นที่ สำรอง

✅โซนเหนือ 

⭐️และ วิหารคด 28-29 (ห้องปฏิบัติธรรมปรับอากาศ ชั้น 2) จำนวน 250 ที่

ผู้ดูแล พระณัฐวุฒิ (หลวงพี่นิว) และทีมงาน ส.เผยแผ่

โทร.0837638283

✅พื้นที่สำรอง  

โซนอีสาน

พระสังฆาธิการทั่วไป และผู้ติดตาม 

⭐️วิหารคด 30 จำนวน 250 ที่

ผู้ดูแล พระมหานิกร และทีมงาน กอง ปสง.ภูมิภาค

โทร.098-396-2501

✅สาธุชนที่มาร่วมงาน และผู้ติดตามพระ

⭐️สุภาพสตรี พักค้างที่วิหารคด 17 

⭐️สุภาพบุรุษ พักค้างที่

วิหารคด 18

ผู้ดูแล พระวีระ และทีมงาน ส.เผยแผ่

โทร.0955520072

เริ่มลงทะเบียนพักค้างทุกจุด วันที่ 21 เมษายนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล