ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครบัณฑิตแก้ว รุ่น 15

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2554

 

 "รวมพลังบัณฑิตเก่งและดี สร้างบารมีเขตใน
ทุ่มเทกายใจ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก.."

 

โครงการบัณฑิตแก้ว เปิดรับสมัครบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 15
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2554

 

คุณสมบัติ
- มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
- เป็นโสด ชายจริง / หญิงแท้
- อายุไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
- เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชาย - หญิง, บัณฑิตอาสา, สมาธิแก้ว
- มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

 

สถานที่รับสมัคร
วันธรรมดา ที่ชมรมพุทธศาสตร์าสากลฯ
วันอาทิตย์ ที่ เสา N7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 083-540-6349, 083-540-6364, 02-831-2780

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล