ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2554

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2554


การมาวัดวันหนึ่ง ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง ถ้าไม่มาก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้วก็ได้บุญ
บุญจะสสะสมทับทวี เหมือนกับเก็บออมสิน

 

 

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
พิธีจุดไฟแก้วชำระร่าง พระสุวิเชียร อุตตมพนฺโธ
ณ สภาธรรมกายสากล / ปทุมเจดีย์ ทิศเหนือของมหาธรรมกายเจดีย์

 

ภาคเช้า : ปฏิบัติธรรม/ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08.40 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย/ นำนั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า
ภาคบ่าย : รับถวายปัจจัย/ พิธีจุดไฟแก้ว บริเวณทางเข้า 5 สภาธรรมกายสากล
12.15 น. รายการพิเศษ กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณพระธรรมกาย
13.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ
14.20 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ มอบพระของขวัญ
- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม/ กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
15.00 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย
พิธีจุดไฟแก้ว บริเวณทางเข้า 5 สภาธรรมกายสากล
15.05 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ
15.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญ 32 ท่านประกอบพิธีจุดไฟแก้ว
พร้อมริ้วขบวนเกียรติยศ ประกอบพิธีรับแว่นแก้วรวิกานต์ จากพระราชภาวนาวิสุทธิ์
และอัญเชิญเข้าประกอบพิธีจุดไฟแก้วบริเวณศูนย์กลางพิธี
15.40 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำอธิษฐานจิต/ นำแผ่เมตตา/ นำบูชาพระรัตนตรัย
16.00 น. ขบวนเกียรติยศอุบาสก 42 ท่าน ประกอบพิธีอัญเชิญไฟแก้ว จากแทนไฟแก้ว
16.10 น. พิธีอัญเชิญเรือนทองของ พระสุวิเชียร อุตตมพนฺโธ พร้อมริ้วขบวนเกียรติยศ
จากสภาธรรมกายสากล ถึงบริเวณศูนย์กลางพิธี ทิศเหนือของมหาธรรมกายเจดีย์
เวียนประทักษิณ และอัญเชิญเรือนทองฯ ขึ้นสู่ยอดปทุมเจดีย์
ภาคค่ำ : พิธีจุดไฟแก้วชำระร่าง พระสุวิเชียร อุตตมพนฺโธ
17.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์  เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำนั่งสมาธิ
17.50 น. ตัวแทนอุบาสกกล่าวสดุดีเกียรติประวัติพระสุวิเชียร อุตตมพนฺโธ
18.00 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวเชิญคณะญาติ, เจ้าภาพ ประกอบพิธีจุดไฟแก้วชำระร่าง
18.15 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำอธิษฐานจิต/ นำแผ่เมตตา/ นำบูชาพระรัตนตรัย
18.30 น. เสร็จพิธี/ สาธุชนผู้มีบุญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
19.30 น. พิธีชำระร่าง พระสุวิเชียร อุตตมพนฺโธ (เวลาเผาจริง)

 

 

การมาวัดทุกวันอาทิตย์ คือ โอกาสสร้างบุญกิริยวัตถุ 10 ประการ ดังนี้
1. ทานมัย - ได้ถวายภัตตาหารและไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 1,000 รูป
2. สีลมัย - ได้อาราธนาศีล รักษาศีลให้บริสุทธิ์ สำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบตลอดทั้งวัน
3. ภาวนามัย - ได้สวดมนต์และนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมร่วมกับมหาชนด้วยความสงบนิ่งในบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์
4. อปจายนมัย - ได้ทำความเคารพต่อพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยจริยวัตรที่งดงาม
5. เวยยาวัจจมัย - ได้ขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบ เช่น รักษาความสะอาดในเขตบุญสถานและบุญอื่นๆ
6. ปัตติทานมัย - ได้อุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติสนิทมิตรสหาย สัมพันธชนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
7. ปัตตานุโมทนามัย - ได้อนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและกัลยาณมิตรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส
8. ธัมมัสสวนมัย - ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
9. ธัมมเทสนามัย - ได้พูดคุยสนทนาเรื่องธรรมะ เป็นการให้ธรรมทานแก่ผู้อื่น
10. ทิฏฐุชุกัมม์ - ได้ทำความเห็นให้ตรง เป็นสัมมาทิฐิ คิดชอบปฏิบัติชอบ