ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ อาทิตย์22พ.ค.54 พิธีปวารณา-ถวายไทยธรรม+ปักโคม

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2554


แปรเปลี่ยนช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์..เป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวด้วยการสั่งสมบารมี

 

 

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ฯลฯ ณ วัดพระธรรมกายในทุกวันอาทิตย์ เพื่อแปรเปลี่ยนเวลาอันมีค่าให้เป็นอริยทรัพย์และเติมบุญให้กับตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม นี้ และพลาดไม่ได้กับlงานสัมมนาพิเศษ และกิจกรรมพิเศษเตรียมงานพิธีจุดธัมมจาริณีประทีป : ปักโคมลานธรรมทิศใต้

 

 

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีปวารณาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรมบวชอุทิศชีวิต
กิจกรรมพิเศษ ปักเสาโคม ณ ลานธรรม เตรียมงานจุดโคมธัมมจาริณีประทีป

 

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08.40-09.00 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
  10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.  

เสร็จพิธีภาคเช้า

   พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัย  /
พิธีปวารณาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรมที่บวชอุทิศชีวิต / กิจกรรมพิเศษ
12.15-13.15 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.15-13.30 น.
คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระธรรมกาย”
13.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ
14.40 น.

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ 
- มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย      
- มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ       

- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม

15.00-15.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
15.30-16.30 น. พิธีปวารณาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรมบวชอุทิศชีวิต
16.30-18.00 น. สาธุชนร่วมกิจกรรมพิเศษ ปักเสาโคม ณ ลานธรรมทิศใต้
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
19.00 น. เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ