ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีสักการะดอกไม้พระมงคลเทพมุนี ครั้งที่ 2

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2554


พิธีสักการะดอกไม้พระมงคลเทพมุนี ครั้งที่ 2 กตัญญูบูชาคุณ

 

 

ปูชา จ ปูชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง
การได้บูชาบุคคลสมควรแก่การบูชา เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด
และผู้ที่ได้ทำการอามิสบูชาที่ถูกเนื้อนาบุญอันเยี่ยม ย่อมได้อานิสงส์ที่จะนับประมาณมิได้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาคุณ
ในพิธีสักการะดอกไม้ ครั้งที่ 2 แด่มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554


กำหนดการ พิธีสักการะดอกไม้ ครั้งที่ 2

เวลา พิธี
08.00 น. ลงทะเบียน รับเครื่องสักการะ
09.00 น. ปฎิบัติธรรม
13.00 น. พิธีสักการะดอกไม้
15.00 น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

 
จุดออกรถเพื่อมาร่วมงาน

06.00 น.     - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คลองสาน
07.00 น.     - โถงช้าง สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทรศัพท์ 085-131-7777
หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประเพณีอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ คือ การได้บูชาบุคคลสมควรแก่การบูชา ดังในพระบาลีที่แสดงไว้ว่า ว่า ปูชา จ ปูชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง ซึ่งถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อผู้ได้สักการบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำการอามิสบูชา คือ การบูชาด้วยดอกไม้แด่พระมงคลเทพมุนี ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิต กระทั่งได้บรรลุธรรมที่แท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้ นั่นคือ วิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นเวลายาวนานกว่า 2,000 ปี หลังพุทธปรินิพพาน ที่คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งมรรคและผลได้เลือนหายไป คงเหลือไว้แต่คำว่า "ธรรมกาย" ในพระไตรปิฎกเท่านั้น

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล