ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ 2,555 รูป จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2554


มหกรรมตักบาตร บุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสามเณร 2,555 รูป

 

 

>>  มหกรรมตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสามเณร 2,555 รูป
      เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
      ถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และอุทิศบุญให้บรรพบุรุษ

>>  วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 – 08.00 น. 
       ณ ถนนราชดำเนิน แยกท่าวัง – เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามของไทย ขอเรียนเชิญแต่งกายด้วยชุดสีข่าวมาร่วมงาน
 
>>  เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกองทุนโครงการตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสมาเณร
       2,555 รูป (ค่าภัตตาหาร, ยานพาหนะ, และปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณร)

>>  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนได้ที่
       ธุดงค์สถานนครธรรม ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
       โทร. 081-406-1577, 089-873-3920, 081-503-5508

>>  หรือโอนเข้าบัญชี คุณละอองดาว นนทะสร
       ธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสัน โอเซี่ยนนครศรีธรรมราชเลขที่ 487-014-396-8
 

ทาน คือ การให้ ชีวิตของทุกคนดำรงอยู่ได้ก็เพราะการให้ทาน คนเราจะโตได้เพราะได้รับทานจากพ่อแม่ สามีภรรยาและครอบครัวจะอยู่เป็นสุขได้ก็ต้องรู้จักการให้ จะมีปัญญาได้ก็เพราะครูอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ การให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

“การให้” เป็นประเพณีแบบแผนของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา จนมีคำกล่าวว่า “เช้าใดยังไม่ให้ทาน เช้านั้นจะยังไม่ทานข้าว” แม้หน้าบ้านก็ยังมีตุ่มน้ำสำหรับให้คนเดินทางได้ดื่ม

วันสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีชื่อเสียง และเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ลูกหลานชาวพุทธจะเฝ้ารอเทศกาลนี้ด้วยใจจดจ่อเพื่อจะได้มาพบกันอย่างพร้อมหน้า ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยเน้นการทำทานเป็นหลัก มีการนำปิ่นโตอาหารหวานคาวไปทำบุญที่วัด และจัดแยกสำรับสำหรับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยจัดให้มีการชิงเปรตในวัดต่างๆ

มหกรรมตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 2,555 รูป จึงเป็นไปเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ ทะนุบำรุงสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อส่งแรงใจช่วยเหลือพุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผลให้พระภิกษุสามเณรอยู่ได้ด้ายความยากลำบากออกบิณฑบาตไม่ได้ จึงต้องการคอยความช่วยเหลือและกำลังใจจากชาวไทยทุกคน
 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล