ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 12,600 รูป จ.เชียงใหม่ + แผนที่ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2554


ตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ทำบุญเมืองเชียงใหม่ ช่วยภัยน้ำท่วม ตักบาตรพระ 12,600 รูป ปีที่ 8

ขอเชิญผู้มีบุญชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 12,600 รูป
เพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิการยน 2554 เวลา 06.00 น.
ณ ถนนช้างคลาน แยกแสงตะวัน ถึงแยกลานนาพาเลซ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
083-540-5046, 086-916-5933, 081-671-9688, 089-635-3072, 086-188-7765
 

เมื่อพี่น้องไทยประสบภัย เราคนไทย ไม่ทอดทิ้งกัน

 

 
แผนที่ สถานที่จัดงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ระยะทางการเดินรับบิณฑบาตกว่า 1,000 เมตร

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล