ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมบุญจารึกชื่อเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินบุญปีใหม่ พ.ศ. 2555

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2554


ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินบุญปีใหม่ ได้บุญทุกวัน ตลอดปี 2555

 

 

ดีแค่ไหน..??
ทำบุญครั้งเดียว ได้บุญทุกวัน ตลอดปี 2555

ปูชา จ ปูชะนียานัง
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างความสดใส ส่งกำลังใจไปทุกบ้าน
ด้วยปฎิทินบุญปีใหม่ วัดพระธรรมกาย

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
ไปดับทุกข์โศกโรคภัย ให้พบสิ่งดีๆ ตลอดปีใหม่นี้


ขอเชิญร่วมจารึกชื่อเป็นเจ้าภาพพิมพ์ปฏิทิน ปีพุทธศักราช 2555 (แบบแจก)
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือ โทรศัพท์ 086-771-2268

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ร่วมบุญได้ที่ จุดรับบริจาคห้องขันติ / หอฉันฯ / สภาธรรมกายสากล
เจ้าภาพกิตติมศัดิ์ 10,000 บาท รับปฏิทิน 100 ชุด
เจ้าภาพอุปถัมภ์ 5,000 บาท รับปฏิทิน 30 ชุด
เจ้าภาพกองทุน 1,000 บาท รับปฏิทิน 5 ชุด
 
 
 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล