ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือวันเกิดคุณครูไม่เล็ก

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2554


ความรู้ประมาณ รากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะอันทรงคุณค่า
เรื่อง "ความรู้ประมาณ..รากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
โดย พระภาวนาวิริยคุณ
"

เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดคุณครูไม่เล็ก
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทัตตชีโว
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่คณะศิษย์ ในวาระอันเป็นมงคลนี้

 

 

ส่งชื่อจารึกท้ายเล่ม และร่วมบุญ ได้ที่
- ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก เสา M6 สภาธรรมกายสากล ในทุกวันอาทิตย์
- กองวิชาการ 02 โทร. 02-831-1250, 082-488-7191, 087-961-4294
- ผู้ประสานงานภาคทุกภาค
- พระอาจารย์สุชาติ ห้องรับบริจาค สำนักงานใหญ่
-
[email protected]


กรุณาส่งชื่อเพื่อจารึกท้ายเล่ม ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ 2554
(จารึกชื่อเจ้าภาพ ตั้งแต่ระดับเจ้าภาพกองทุนขึ้นไป)

กำหนดรับหนังสือ หลังพิธีมุทิตาสักการะ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

รายละเอียดเจ้าภาพร่วมบุญ
- เจ้าภาพกิตติมศักดิ์ 10,000 บาท รับหนังสือเป็นที่ระลึก 10 เล่ม
- เจ้าภาพอุปถัมภ์ 5,000 บาท รับหนังสือเป็นที่ระลึก 5 เล่ม
- เจ้าภาพกองทุน 1,000 บาท รับหนังสือเป็นที้ระลึก 1 เล่ม

 

 อานิสงส์ของการพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทาน
1. ทำให้ลบล้างกรรมเก่าที่ได้กระทำไว้
2. ทำให้ทุกข์อันเกิดจากหนี้เวรบรรเทาลงไป
3. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
4. ทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข
5. ทำให้ลูกที่ไม่มีโอกาสจะได้มาเกิด ได้ไปเกิดใหม่
6. ทำให้กิจการงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ
7. ทำให้บุตรธิดามีความเฉลียวฉลาด เจริญรุ่งเรือง
8. ทำให้บุตรหลานและบริวารอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
9. ทำให้บิดามารดาปราศจารโรคภัย มีอายุยืนยาว
10. ทำให้บุตรหลานและบริวารที่เกเรกลับตัวเป็นคนดี
11. ทำให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พ้นจากทุกข์ไปสู่สุคติ
(อ้างอิงจาก : หนังสือ "บุญ Book" โดย รชา รัฐฐานนท์)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล