ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์รายวัน วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2555

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
วัตตรีพาราสีมาเขต - วัดคลองขวาง (ระยะทาง 17 กิโลเมตร)

 

 

เส้นทางธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
วัดตรีพาราสีมาเขต - วัดคลองขวาง รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร


09.30 น.     เริ่มออกเดินธุดงค์ จากวัดตรีพาราสีมาเขต อ.ไทรใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
13.00 น.     ถึงจุดพักระหว่างทาง ณ อบต.ไทรใหญ่
13.30 น.     เริ่มออกเดินธุดงค์
16.30 น.     ถึงจุดพักค้าง ณ วัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

โปรดสังเกต ธงธรรมจักร และป้ายกิโลเมตรที่ 132 - 148 เส้นทางธุดงค์ธรรมชัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 02-831-1234, 081-658-3541, 081-868-4072, 084-672-3065, 086-490-5273